Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Bonavía i Duran impressors  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
I
[30567] Ibsen, Henrik. L’enemic del poble. 1ª ed. Casa Editorial del Teatre. Barcelona: Bonavia i Duran, impressors, 1917.
Drama. Refundició en tres actes per Josep Maria Jordà