Bases de dades bibliogràfiques

Export 6 results:
Filters: Keyword is 07 Ilustració Catalana  [Clear All Filters]
1926
[30767] Molière. Renyines d’enamorats. 1ª ed. Barcelona: Ilustració Catalana, 1926.
Joguina en dos actes
1925
[31086] Stecchetti, Lorenzo. Poesies. Barcelona: Ilustració Catalana, 1925.
Lorenzo Stecchetti és el pseudònim de Olindo Guerrini. Lletra pròleg de Ramon Miquel y Planas
1914
[30747] Mistral, Frederic. Calendau: poema provençal en XII cants. 1ª ed. Barcelona: Ilustració catalana, 1914.
1886
[30860] Paulovsky, Isaac. Memorias d’un nihilista. 1ª ed. Barcelona: La Ilustració Catalana, 1886.
0
[30493] Gross, Ch. Desmemoriat?. 1ª ed. Ilustració Catalana. Barcelona: Estampa La Renaixença.
Monòleg
[31164] Turgenev, Ivan Sergejevic. El pa d’altri. 1ª ed. Barcelona: Estampa de Thomas; Ilustració Catalana.
Drama en dos actes