Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Ilustració Catalana and Autor is Mistral, Frederic  [Clear All Filters]
C
[30747] Mistral, Frederic. Calendau: poema provençal en XII cants. 1ª ed. Barcelona: Ilustració catalana, 1914.