Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Biblioteca Dramàtica de “L’Avenç” and Autor is Èsquil  [Clear All Filters]
1898
[30343] Èsquil. Els perses: tragèdia. 1ª ed. Vol. 8. Biblioteca Dramàtica de “L’Avenç” 8. Barcelona: L’Avenç, 1898.
[30344] Èsquil. Prometeu encadenat. Vol. 8. Biblioteca Dramàtica de “L’Avenç” 8. Barcelona: Tip. L’Avenç, 1898.
Traduïda del grec en vers català