Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Caixa de Pensions per a la vellesa i d’estalvis de Catalunya i Balears  [Clear All Filters]
1935
[30206] Coloma, Jesús R.. L’avi. 3ª ed. Barcelona: Patrici Arnau, 1935.
Il·lustracions d’Evarist Mora Rosselló