Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Libraire Honoré Champion  [Clear All Filters]
B
[30195] Chartier, Alain. La Belle Dame sans merci. París: Libraire Honoré Champion, 1936.
Traducció publicada a la revista La Romania l’octubre de 1936