Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Associació Wagneriana and Autor is Janés Nadal, Alfonsina  [Clear All Filters]
L
[46268] Nadal, Alfonsina Janés. L’obra de Richard Wagner a Barcelona. Barcelona: Editorial Rafael Dalmau, 1983.