Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Gisbert & Vives  [Clear All Filters]
1917
[30170] de Castro, Rosalía. Poesies gallègues extretes del llibre titolat “Cantares Gallegos”. Barcelona: Impremta Gisbert & Vives, 1917.
Pròleg de Joseph Granger