Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Keyword is 07 Il·lustració Catalana  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
L
[30154] Lafont, Francesc Camprodon. Marina. 1ª ed. Barcelona: Il·lustració Catalana, SA, Submitted.
V
[46619] Vallverdú, Francesc. "L’edició catalana de 1923 a 1930." Els Marges, no. 9 (1977): 23-50.
Inclou l’annex “Producció de llibres catalans de 1926 a 1933”.
X
[30663] X, III, Lleó. Poesies. 1ª ed. Barcelona: Ilustració catalana, 1903.
Pròleg de Josep Torras i Bages. Text en català i en llatí