Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Edicions econòmiques “Avenir”  [Clear All Filters]
T
[30139] Brieux, Eugène. Els tarats. 1ª ed. Edicions econòmiques “Avenir”. Barcelona: Impremta Josep Ortega, 1905.