Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Impremta de Josep Ortega  [Clear All Filters]
R
[30571] Ibsen, Henrik. Romersholm. 1ª ed. Barcelona: Impremta de J. Ortega, 1905.
Drama en quatre actes
T
[30139] Brieux, Eugène. Els tarats. 1ª ed. Edicions econòmiques “Avenir”. Barcelona: Impremta Josep Ortega, 1905.