Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 La Academia  [Clear All Filters]
1908
[30118] Boccaccio, Giovanni. La Fiameta. Biblioteca catalana. Barcelona: La Academia, 1908.
Traducció catalana del segle XV per primera vegada publicada sota el patronat de la Societat Catalana de Bibliòfils per Ramon Miquel y Planas, segons el manuscrit existent en l’Arxiu general de la Corona d’Aragó