Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 La Academia  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[30118] Boccaccio, Giovanni. La Fiameta. Biblioteca catalana. Barcelona: La Academia, 1908.
Traducció catalana del segle XV per primera vegada publicada sota el patronat de la Societat Catalana de Bibliòfils per Ramon Miquel y Planas, segons el manuscrit existent en l’Arxiu general de la Corona d’Aragó