Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 The Hispanic Society of America  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
D
[30117] Boccaccio, Giovanni. Decameró. Vol. XIX. Bibliotheca hispanica XIX. Nova York: The Hispanic Society of America; Tipografia L’Avenç, 1910.
Traducció catalana publicada segons l’únic manuscrit conegut (1429). Tirada de 28 exemplars en paper de fil