Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Impremta García  [Clear All Filters]
S
[30114] Blat, Leopoldo Giménez, and V. Oliver. De soldat a general. 1a ed. Barcelona: Impremta García, 1917.
Segons Rull, Giménez Blat i Juli Paseu han fet la versió de l’obra