Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is Armenter de Monasterio, Frederic  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
S
[30104] Björnson, Björnstjerne. Synnöva Solbbakken. Vol. 54. Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes 54. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1935.
[30106] Björnson, Björnstjerne. Synnöva Solbakken. Vol. 121. Biblioteca popular de “L’Avenç” 121. Barcelona: L’Avenç, 1911.