Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Publicacions de la Institució del Teatre and Autor is Bielski, Vladimir Ivanovich  [Clear All Filters]
R
[30101] Bielski, Vladimir Ivanovich. Rondalla de la vida invisible de Kitij i de la donzella Fevronia. 2ª ed. Vol. 6. Biblioteca Teatral 6. Barcelona: Publicacions de la Institució del Teatre, 1935.