Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Impremta Successors de Emilio Pascual  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
B
[30075] Benavente, Jacinto. De prop. Vol. 134. El cuento del Dumenche 134. València: Impremta Successors de Emilio Pascual, 1916.
[30074] Benavente, Jacinto. Sense voler.... El cuento del Dumenche. València: Impremta Successors de Emilio Pascual, 1918.