Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Keyword is 07 El cuento del Dumenche  [Clear All Filters]
C
[46408] Molas, Joaquim. "Les col·leccions de novel·la curta." Serra d’Or, no. 342 (1988): 60-65.
P
[30075] Benavente, Jacinto. De prop. Vol. 134. El cuento del Dumenche 134. València: Impremta Successors de Emilio Pascual, 1916.
S
[30073] Benavente, Jacinto. La senda de l’amor. Vol. 278. El cuento del Dumenche 278. València: Impremta Valencianista, 1919.
[30074] Benavente, Jacinto. Sense voler.... El cuento del Dumenche. València: Impremta Successors de Emilio Pascual, 1918.