Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Lux  [Clear All Filters]
Submitted
[30066] Beery, Scherwood. Music-Hall o l’ultim amor de Marion: escenes de la mala vida a Nova York. 1ª ed. Barcelona: Editorial Lux (Tallers Gràfics Alfa), Submitted.
1930, data aproximada. Tres actes, dotze quadros i un epíleg