Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Col·lecció de lírics mundials  [Clear All Filters]
1920
[30059] Baudelaire, Charles. Les flors del mal. Vol. 5. Col·lecció de lírics mundials 5. Barcelona: Publicacions de “La Revista”, 1920.
Prefaci de Josep Farran i Mayoral