Bases de dades bibliogràfiques

Export 7 results:
Filters: Keyword is 07 Francisco Badia  [Clear All Filters]
C
[30342] Èsquil. Les Choèfores: tragèdia orestiana. 1ª ed. Vol. 8. Barcelona: Impremta Badia, 1919.
Traduïda per primera vegada al català
F
[30583] Esop. Faules d’Isop. Barcelona: Francesc Badia, 1901.
Faules en vers
I
[30219] Coppée, François. Intimes y Esplays. Biblioteca de l’Atlàntida. Barcelona: Francisco Badia, 1896.
L
[30260] David, rei de Judà. Los set psalms penitencials. 1ª ed. Barcelona: Stampa de Francesch Badia, 1906.
M
[30969] Sachetti, Franco. La mania nobiliaria: honesta aplicació d’una novela del Sacchartti. Barcelona: Stampa d’en F. Badia Cantenys, 1909.
[30012] Aza, Vital. Mossèn Fèlix. 1ª ed. Barcelona: Francisco Badia, impressor, 1898.