Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Magí Canals  [Clear All Filters]
A
[29969] Anònim. Assi comensa la general història del esforzat cavaller Partinables, Compte de Bes, y que fonch apres Emperador de Constantinoble. Tarragona: Magí Canals, 1788.
Novament traduïda a la llengua catalana. S’atribueix a Dénis Pyramus.