Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Jacinto Sabater romancista  [Clear All Filters]
H
[29966] Anònim. Historia del esforsat cavaller Partinables, compte de Bles y emperadó de Constantinopla. Banyoles: Jacinto Sabater romancista, 1846.
Traduïda de la llengua castellana a la catalana ab la guia de camins per anar y venir de les parts mes principals de Espanya y Roma; adornada ab una làmina