Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Col·lecció Clàssica  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[29923] Alighieri, Dante. La Divina comèdia. Vol. 1. Biblioteca Catalònia. Col·lecció Clàssica 1. Barcelona: Tipografia Catalana, 1907.
Traslladada de rims vulgars toscans en rims vulgars catalans