Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Altés  [Clear All Filters]
D
[29921] Alighieri, Dante. La Divina comèdia. Vol. 2 volums. Barcelona: Altés impressor, 1921.
Volum I: Infern; Volum II: Purgatori.