Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Tipografia Católica Casals  [Clear All Filters]
D
[29919] Alighieri, Dante. La Divina comèdia. Vol. 3 volums. Barcelona: Tipografia Católica Casals, 1923.
Volum I: Infern. Volum II: Purgatori. Volum III: Paradís. Traduïda al català en rima i en prosa