Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Estampa d’Anton Bergnes  [Clear All Filters]
L
[29905] Lo Nou Testament de Nostre Senyor Jesu-Christ. Barcelona: Societat Inglesa y Estrangera de la Bíblia; Estampa d’Anton Bergnes, 1836.
Traducció de la Vulgata llatina en llengua catalana amb presencia del text original