Bases de dades bibliogràfiques

Export 4 results:
Filters: Keyword is 07 Institut de la Llengua Catalana  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
H
[30549] Homer. Himnes Homèrics. 1ª ed. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1913.
Traducció en vers de Joan Maragall i text grec amb la traducció literal de Pere Bosch Gimpera
M
[31215] Maró, Publi Virigili. Els IV llibres de les Geòrgiques. 1ª ed. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1917.
Premi de Filologia de l’any 1918
[30746] Mistral, Frederic. Mireia: poema provençal. 1ª ed. Barcelona: Institut de la llengua catalana, 1917.
S
[30972] Salomó, rei. El càntic dels càntics de Salomó. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1918.
Versió segons els textos originals i amb anotació de Mn. Frederic Clascar