Bases de dades bibliogràfiques

Export 6 results:
Filters: Keyword is 07 Institut de la Llengua Catalana  [Clear All Filters]
C
[30972] Salomó, rei. El càntic dels càntics de Salomó. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1918.
Versió segons els textos originals i amb anotació de Mn. Frederic Clascar
G
[29907] El gènesi. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana.
Versió segons els textos originals i amb anotació de Mn. Frederic Clascar
H
[30549] Homer. Himnes Homèrics. 1ª ed. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1913.
Traducció en vers de Joan Maragall i text grec amb la traducció literal de Pere Bosch Gimpera
I
[31215] Maró, Publi Virigili. Els IV llibres de les Geòrgiques. 1ª ed. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1917.
Premi de Filologia de l’any 1918
L
[29900] L’èxode. Barcelona: Institut de la Llengua Catalana, 1925.
Versió original segons els textos originals i amb anotació de Mn. Frederic Clascar
M
[30746] Mistral, Frederic. Mireia: poema provençal. 1ª ed. Barcelona: Institut de la llengua catalana, 1917.