Bases de dades bibliogràfiques

Export 30 results:
Filters: Keyword is 06 literatura àrab  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[30017] Leblich, Domènec [Alí Bey. Viatges per l’Imperi del Marroch. Barcelona: Tipografia Catalana, 1907.
Publicat per Alardera, J. Es tracta només d’una part de l’obra.
[30018] Leblich, Domènec [Ali Bey]. Viatges de Ali-Bey el Abassi per África y Assia durant los anys 1803 a 1807. Barcelona: Impremta “La Renaixensa”, 1888.
1- 212 p.; 2- 228 p.; 3- 202 p.
[30016] Leblich, Domènec [Alí Bey. Viatges. Col·lecció popular Barcino. Barcelona: Barcino.
1-Tànger, 104 p.; 2 i 3- 93-93 p.; 4- Comiat del Marroc - L’Atlàntida, 91 p.; 5- 94 p.; 6-?; 7- 96 p.; 8, 9 i 10- Aràbia, 80-80-76 p.; 11- Palestina, 68 p.; 12- 74 p.; 13- 92 p. Prefaci de Nicolau Mª Rubió i Tudurí
P
[48151] Jabra, Ibrahim Jabra. Els pous de Betlem. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Perfils"
[47583] Alkharrat, Eduard. Les pedres de Bobel·lo. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Beta"
M
[48075] Anònim. Les mil i una nits (Antologia). Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Grans obres de la Literatura Universal"
[44674] Anònim. Les mil i una nits. Barcelona: Proa, 1995.
Col·lecció "A Tot Vent"
[29901] Les mil i una nits. 1ª ed. Vol. 34. Biblioteca literària 34. Barcelona: Editorial Catalana, 1920.
[32030] Anònim. Les mil i una nits. Vol. 10. Històries 10. Barcelona: Bruguera, 1964.
[39498] Al-labbana, Ibn. "Mallorca." Ariel, no. Any 2, núm. 9 (juliol-agost 1947) (1947): 59.
L
[29951] Anònim. La llàntia meravellosa d’Aladdí. Mataró/ Barcelona: H. Abadal/ Llibreria Catalònia, 1926.
Il·lustrat per Lola Anglada
[29914] Alcoatí. Libre de la figura del uyl. Barcelona: Impremta “La Renaixença”, 1933.
Text català traduït de l’àrab pel Mestre Joan Jacme, conservat en un manuscrit del segle XV a la Biblioteca Capitular de la Seu de Saragossa. Ara exhumat i presentat per Lluís Deztany, amb una notícia històrico-medical del Dr. Josep M. Simón de Guilleuma
[48150] Janabi, Abdulkader El. L'Horitzó vertical. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "Perfils"
[29902] L’infantament meravellós de Schahrazada. 1ª ed. Vol. 4. Barcelona: Publicacions de “La Revista”, 1916.
Interpretacions dels poemes de “Les mil i una nits”
J
[46625] Vernet, Joan. "J. M. Millàs i Vallicrosa." Serra d’Or, no. 134 (1970): 41.
H
[44677] Munif, Abdelrahman. Història d'una ciutat. Barcelona: Proa, 1996.
Col·lecció "A Tot Vent"
[39441] "Història de l’ocell que parla, l’arbre que canta i l’aigua d’or (extret de “Les mil i una nits”)." L’Infantil, no. any 19, núm. 224 (n. e. núm. 86) (1969).
Conte anònim. Les pàgines d’aquesta publicació no estan numerades.
F
[29887] Farizada, la del somriure de rosa; Història d’Alí-Nur i Dolça Amiga; Història de Nureddín, del seu germà Chamseddín i de Hassan Badreddín. 1ª ed. Vol. 10. Quaderns literaris. Novel·les i novel·listes 10. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934.
Interpretacions de Les mil i una nits. Portada de Josep Obiols i gravats d’Enric Cluselles. Data de publicació comprovada a la premsa de l’època.
E
[30613] Kháyyam, Omar. Estances. 1ª ed. Vol. 67. Biblioteca popular de “L’Avenç” 67. Barcelona: L’Avenç, 1907.
Traduït a partir de la traducció al francès de M. Nicolàs i de la traducció a l’anglès de Fitz Gerald
D
[48153] Telmissani, May. Duniazad. Barcelona: Proa, 2000.
Col·lecció "Perfils"
[44732] Saadawi, Nawal el. La dona que buscava. Barcelona: Proa, 1998.
Col·lecció "A Tot Vent"
[47578] Zayyat, Latifa. Diari d'una feminista. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Beta"
[48728] Averrois. Destrucció de la "Destrucció". Barcelona: Edicions 62, 1991.
[48267] Averrois. Destrucció de la "destrucció". Barcelona: Edicions 62, 1991.
Col·lecció "Textos Filosòfics"
C
[47573] Anònim. La concubina del rei (Els millors contes de "Les mil i una nits"). Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Beta"
[47577] Saadawi, Nawal el. La cançó circular. Barcelona: Proa, 1999.
Col·lecció "Beta"
B
[39440] "Les babutxes d’Abdul Cassim." L’Infantil, no. any 19, núm. 221 (n. e. núm. 83) (1969).
Conte anònim. Les pàgines d’aquesta publicació no estan numerades.
A
[30019] Lebrich, Domènec [Alí Bey]. Atlas dels viatges d’Ali Bey el Abbassi per Africa y Asia durant els anys 1803, 1804, 1805, 1806, 1807.. Barcelona: Estampa i Llibreria de “L’Avenç”, 1892.
Pròleg i apèndix de J. Massó i Torrents. Reproduït de l’edició de París de 1814.
[39463] "Alí-Babà i els quaranta lladres." L’Infantil, no. any 17, núm. 193 (n. e. núm. 55) (1967).
Conte anònim. Les pàgines d’aquesta publicació no estan numerades.
[39462] "Aladí o la llàntia meravellosa (extret de “Les mil i una nits”)." L’Infantil, no. any 17, núm. 181 (n. e. núm. 43) (1967).
Conte anònim. Les pàgines d’aquesta publicació no estan numerades.