Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is J. R. S  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
V
[31200] Verne, Jules. L’illa misteriosa. 1ª ed. Llibres per a nois i jovenets. Editorial Mentora, 1927.
Traducció directa del francès per J. R. S. (traductor no identificat). Il·lustracions de Joan Pau Bocquet. Joventut publica una 2ª edició al 1934