Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Peris Celda, J.  [Clear All Filters]
A
[30941] Martín, Antonio Ramos. La Agisió. Valencia: Tip. de Vicente Gallego, 1917.
Joguet en un acte i en prosa. Adaptació a l’escena valenciana del sainet La Agición