Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Garrido, Josep Maria  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
[30880] Pierrá, Francesc. El castell malahit. 1ª ed. Vol. 39. Teatro valensià 39. València: Imp. Manuel Pau, 1926.
Comèdia dramàtica original de Francesc Pierrá; versió valenciana de Josep Maria Garrido.