Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Simbad  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
[30871] Peretz, Isaac Leib. Casada! (conte jueu). 1ª ed. Vol. 21. La Novel·la estrangera 21. Valls: E. Castells, impressor, 1924.
1924, data aproximada. Traductor no identificat