Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is J. R. P.  [Clear All Filters]
C
[30786] de Monfreid, Henry. Cap a les terres hostils d’Etiòpia. 1ª ed. Barcelona: Edicions “La Publicitat”, 1935.
Inicials del traductor sense identificar