Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Salesas, A. G  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A
[30676] Louÿs, Pierre. Afrodita. 1ª ed. Vol. 16. Biblioteca Univers 16. Barcelona: Llibreria Catalònia.
1930, data aproximada