Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Moll, Francesc de Borja  [Clear All Filters]
V
[30665] Llull, Ramon. Vida Coetània del Reverend Mestre Ramon Llull segons el Manuscrit 16.432 del British Museum. 1ª ed. Palma de Mallorca: Edicions de l’Obra del Diccionari, 1933.
Novament transcrita i publicada, amb introducció, notes i glossari per Francesc de Borja Moll