Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Farreras, A.  [Clear All Filters]
1937
[30299] Duhamel, Georges. Consideracions sobre les memòries imaginàries. Vol. 40; 187. Biblioteca de la Rosa dels Vents; Quaderns literaris 40; 187. Barcelona: Edicions de la Rosa dels Vents, 1937.