Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is Girbal Jaume, Ferran  [Clear All Filters]
C
[30281] Dickens, Charles. Cantic de nadal. Vol. 18. Biblioteca d’El Poble Català 18. Barcelona: L’Avenç, 1910.
T
[31045] Shakespeare, William. Tot va bé si acaba bé. 1ª ed. Vol. 15. Biblioteca Popular dels Grans Mestres; Obres completes de W. Shakespeare 15. Barcelona: Estampa d’E. Domènech, 1909.