Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Sucona y Vallès, Tomàs  [Clear All Filters]
L
[30261] David, rei de Judà. Los Salms de David. Tarragona: Tip. F. Aris, 1901.
Traduïts directament de l’hebreu pel d’aquesta assignatura en el Seminari Pontifici de Tarragona, D. Tomàs Sucona y Vallès, canonge; amb la deguda llicència eclessiàstica.