Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Galcerán, Celestí  [Clear All Filters]
G
[30236] D’Annunzio, Gabriele. La Gioconda. Vol. 38. Barcelona: Revista Joventut, 1900.
Traducció publicada a la revista Joventut (1900-1906). Galcerán tradueix l’escena IV de l’acte primer (1 de novembre de 1900, pp. 595-601). Vegi’s Assumpta Camps