Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is Ferrer de Blanes, Jaume, Mn.  [Clear All Filters]
S
[29920] Alighieri, Dante. Sentencias catholicas del divi poeta Dant florenti. Barcelona: Casa de la Caritat, 1922.
Edició facsímil publicada per la Biblioteca de Catalunya a despeses de la Fundació Concepció Rabell i Cibils, vídua de Romaguera