Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Tip. Gutenberg  [Clear All Filters]
1884
[27038] Verdaguer, Jacint. La Atlántida. Madrid: Tip. Gutenberg, 1884.
23 cm. A la coberta hi diu: “poema escrito en catalán”