Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Llibrería y Tipografía Católica  [Clear All Filters]
1887
[27036] Verdaguer, Jacint. Lo Somni de Sant Joan. Barcelona. 2ª edició en 1988: Llibrería y Tipografía Católica, 1887.
16 cm. A la coberta hi diu: “llegenda del Sagrat Cor de Jesús: ab la traducció castellana “