Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 Estampa  [Clear All Filters]
A
[27037] Verdaguer, Jacint. La Atlantida. Barcelona: Estampa de Fidel Giró, 1886.
18 cm. A la coberta hi diu: “ab la traducció castellana per Melcior de Palau”
[27020] Verdaguer, Jacint. La Atlántida. Barcelona Edició del Cinquantenari 1877-1927,: Estampa de la Casa Miquel Rius, 1929.
36 cm