Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Imp. de José Olmos  [Clear All Filters]
1924
[26896] Sallés Rocabert, Santiago. Eterna locura. València: Imp. de José Olmos, 1924.
20 cm. A la coberta hi diu: “obra en tres actos y en prosa”