Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Universidad de Salamanca  [Clear All Filters]
S
[26778] Riba, Carles. Salvatge cor | sonets | Salvaje corazón. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1953.
Pròleg: Tovar, Antonio. 25 cm retr