Bases de dades bibliogràfiques

Export 2 results:
Filters: Keyword is 07 El Cuento Semanal  [Clear All Filters]
C
[46408] Molas, Joaquim. "Les col·leccions de novel·la curta." Serra d’Or, no. 342 (1988): 60-65.
H
[26752] Pous i Pagès, Josep. El hombre bueno. Madrid: El Cuento Semanal, 1909.
Il.: Ainaud, 29 cm il.