Bases de dades bibliogràfiques

Export 1 results:
Filters: Keyword is 07 Librería Católica  [Clear All Filters]
1912
[26644] de Macià, Dolors Monserdà. La Montserrat. Barcelona: Librería Católica, 1912.
5 h. de lám. A la coberta hi diu: “novela de costumbres”